На 13 т. м. НСРТ утвърди нов Управителен съвет на БНР в състав: Александър Бръзицов, Кирил Каменов, Величко Конакчиев, Анета Янакиева. За директор на програма "Хоризонт" Иван Бориславов предвижда Цоня Събчева, за директор на "Христо Ботев" - Николай Павлов

К