До Александър Томов
Председател на Националния съвет за радио и телевизия

9 февруари 2001 г.


Уважаеми господин Томов,

Настоявам за диалог с журналистите и работещите в БНР.
Пиша ви тези редове от името на Международната федерация на журналистите, тъй като сме особено загрижени от последното развитие на събитията в БНР, където журналисти и работещи в радиото са задължени да се съобразят с избрания от НСРТ генерален директор.
Този конфликт буди сериозна загриженост за степента на независимост на Българското национално радио. Споделяме безпокойството на заетите в радиото, както и на нашите членове - СЖБ "Подкрепа" и СБЖ - за процедурата и начина, по който е избран новият генерален директор г-н Иван Бориславов.
Подкрепяме исканията на журналистическите организации за реформи в БНР и БНТ, които да ги превърнат в истински независими обществени медии по смисъла на европейските стандарти. В този случай заставаме зад исканията за прозрачна широко обществена система за финансиране на българските национални електронни медии.
Подчертавам, че следим с внимание огромните усилия, които се полагат през изминалите повече от десет години на преход към демократичното общество в България. Продължаваме да сме загрижени обаче от това, че все още не е изградена ефективна и прозрачна система за обществено доверие в българските национални електронни медии.
Както знаете, обществените електронни медии кореспондират с демократичния плурализъм, осигуряващ на гражданите възможност за широка изява на мнения в съответствие с установени вече принципи на прозрачност, независимост и отговорност.
През последните години Международната и Европейската федерация на журналистите работиха в тясно сътрудничество с журналистически групи и политически експерти от региона по най-важните въпроси на обществените медии.
Неотдавнашните събития в Чехия говорят, че все още предстои да бъде направено много за подобряване състоянието на обществените медии в контекста на изготвената наскоро Харта за свободата на медиите, приета от Пакта за стабилност.
Настояваме да влезете в диалог с журналистическите съюзи и състава на Българското национално радио, за да намерите заедно решение на сегашния конфликт. Това ще помогне на работещите в радиото да получат доверие и сигурност в управлението на тяхната работа. Това ще гарантира професионални стандарти и редакторска независимост в Българското радио.

С поздрав:

Айдан Уайт
генерален директор