Христина Ангелакова - новият директор на Софийската опера, бе представена пред артистичния състав на 13 февруари от зам.-министъра на културата Юрий Дачев. Проектът, с който Христина Ангелакова е кандидатствала за тази длъжност, според условията на конкурса е за тригодишен период. Неизвестно защо обаче договорът й като директор на операта е за две години.
Христина Ангелакова обяви творческия екип, с който ще работи: доц. Боянка Арнаудова - главен художествен консултант, Георги Нотев - главен диригент, Александър Морфов - режисьор-консултант, доц. Светослав Кокалов - главен сценограф, инж. Симеон Георгиев - зам.-директор по техническата част, и Здравко Гулеков, който ще се заеме с проектите и кандидатстването за субсидии.

Е.Д.