Градиво за български речник: хронология
През 1891 в увода към т. 1 на своя "Сборник от български народни умотворения" Кузман Шапкарев заявява, че е събрал и "повече от 2000 речи, които (...) у други части на отечеството ни никак не са известни или рядко се употребяват, или со съвсем друго значение".
През 1905 в рецензия за книга ХI на Шапкаревия сборник проф. Беньо Цонев пише: "Предложените материали са се от югозападните краища и са от: Охридско, Битолско, Прилепско и Дебърско; твърде малко има и от други наши краища."
Ето как Беньо Цонев обосновава препоръката си Книжовното дружество да купи и обнародва "Градиво за български речник" от Кузман Шапкарев: "От тия шест отдела първият, именно речникът, е най-важен и крупен дял от предложения материал: съдържа 2200 думи от македонските области и макар да не са сички тъй нови за българската лексикография, пак повече от тях са интересни като словно богатство на българския език...".
Препоръката на Цонев е нахалост: откупена, саморъчно изработената тетрадка с "Градиво"-то, съдържаща 616 ръкописни страници, пролежава в Научния архив на БАН целия ХХ век, без да види публикация. Никой не отчита настояването на Шапкарев, че "Поради разни повременни обстоятелства различните частички от езика ни застанали разпръснати низ народа ни по пространната татковина България, Тракия и Македония... Необходимо би било да се (...) избере от него все, що е наше, българско, та да се вложи в българските словари и граматики...".
През 1992 ръкописът на Шапкаревия събирателски труд е разчетен и подготвен за печат Дора Димитрова и Елена Кацкова-Михова от Секцията за българска лексикология и лексикография към Института за български език под научното ръководство на проф. д-р Веса Кювлиева-Мишайкова. В екипа са включени още преводачката от гръцки Ганка Дюлгерова, архивистката Дарина Илиева и етнографката д-р Ани Кирилова.
През 2001 "Градиво за български речник", съставяния между 1896 и 1901 от Кузман Шапкарев речник, най-после стана издателски факт благодарение усилията на издателство "Аура" и любезното съдействие на Национален дарителски фонд "13 века България" и Обединена българска банка. Изданието е снабдено с предговор на проф. Кювлиева, необходими бележки и фотокопия от оригинала. Редакторската работа по публикуването на тома е дело на проф. Владко Мурдаров, дфн.
На премиерата на "Градиво"-то, състояла се на 14 февруари т.г. в софийския Военен клуб, Любомир Шапкарев, внук на съставителя на изключителния речник, ни припомни максимата на своя дядо - "Един Шапкарев никога не влиза през задния вход!".
Днес, 100 години след направата си, дълготърпеливото "Градиво за български речник" от Кузман Шапкарев влиза през главния вход в българската култура. И родолюбивата му мощ е останала непокътната.

Марин Бодаков