В бр. 3 от 26 януари т.г. съобщихме за субсидията от 77 000 [седемдесет и седем хиляди] лева, отпусната от Министерството на културата на в. "Литературен форум", който, преди тази стабилна финансова подкрепа, не беше излизал в продължение на осем месеца.
Това, че до този момент вестник "Литературен форум" не е реагирал на изложения от нас факт, е разбираемо. По-неразбираемо е защо Министерство на културата се направи, че не разбира косвения въпрос в нашата публикация относно мотивите и начина, по който то раздава субсидиите.
Затова питаме директно: какви са били основанията на министерството да отпусне сумата от 77 000 лева на в. "Литературен форум"; защо от всички периодични издания за култура е предпочетен точно този вестник; предвид появилите се в него "дневници на официални събития" има ли политически внушения за този щедър дар?

К