Декларация
на Управителния съвет на Сдружение на български писатели
във връзка със създалата се конфликтна ситуация след избора на генерален директор на Българското национално радио


Ние, членовете на Управителния съвет на Сдружение на български писатели съзнаваме, че ако продължаваме да мълчим, товарим с тежка обща отговорност членовете на Сдружението. Ето защо, длъжни сме да кажем как е било извършено номинирането на Иван Бориславов в конкурса за генерален директор на Българското национално радио от страна на Сдружението. Било е извършено в последния ден на определения срок, под силния натиск на самия кандидат и с много активното застъпничество на заместник-председателя Анго Боянов. Това е принудило председателя, който единствен от Управителния съвет е бил уведомен, да даде - при липса на време за истинско обсъждане - съгласието си за това номиниране.
Макар Управителният съвет да имаше дадени от последното Общо събрание на Сдружението правомощия да действа самостоятелно в подобни случаи, истинската вътрешна процедура при номиниране на кандидат за толкова важен пост би включвала подбор между няколко кандидати, след дискусия пред специално Общо събрание.
Заместник-председателят Анго Боянов превърна при последвалите събития защитата на Иван Бориславов в своя лична кауза. Това, разбира се, е негово право. Но при създалата се, за съжаление, конфликтна ситуация, всичко това не може по никакъв начин да бъде кауза и на другите членове на Управителния съвет на Сдружение на български писатели, както и на членовете на Сдружението. Защото корпоративната защита би означавала, че и ние приемаме разгърналото се абсурдно противопоставяне на поети, литератори, и на журналисти. В подобен абсурд не бихме желали да участваме по никакъв начин.

16. 02. 2001 г., 13 часът

Управителен съвет на Сдружение на български писатели:
Михаил Неделчев - председател
Николай Кънчев - главен секретар
Емилия Дворянова
Пламен Дойнов


РS. Декларацията е приета на редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение на български писатели. От заседанието отсъства заместник-председателят Анго Боянов, който е предупредил, че не може да участва, тъй като провежда гладна стачка.