Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Директен въпрос към Министерството на културата
Ден срещу насилието над жените

Подмените при избора на директор на БНР
Михаил Неделчев смятал Бориславов за неизбираем, Георги Коритаров
Отворено писмо до членовете на СБП
Декларация на Управителния съвет на СБП

Терминът интелектуалец в края на дните, Георги Лозанов

Проясняването на съзнанието, Людмил Тодоров
Излиза Градиво за български речник, Марин Бодаков
Мрежа от връзки на балканските университети, Ирина Илиева
Елин Рахнев, Нона Йотова и бойлера, Аве Иванова
Спектакълът Transitions на Галина Борисова, Елена Драгостинова
Калиграфия от Иран в галерия Витоша, Ирина Илиева
Христина Ангелакова обяви екипа си, Елена Драгостинова