Изборът на "Култура"


Кузман Шапкарев

Градиво за български речник

I. Общи български думи
II. Български географически названия на разни местности в Македония
III. Чужди думи, употребяни в българский язик

Издателска къща Аура
София 2001