На "Славейков"
Бойко Богданов
Око на гущер
стихове
Издателство Авангард принт
Русе, 2000
Цена 3 лева

Любомир Левчев
Магнолия
влюбени думи
Издателство Gaberoff
Велико Търново, 2001
Цена 8 лева

Илчо Димитров
Всичко тече...
спомени
Издателство Тилиа
София, 2000
Цена 15 лева

Димитър Кенанов
Озареният Григорий Цамблак
По материали от Вилнюските ръкописни и старопечатни сбирки
Издават Жанет-45, Плавдив и ПИК, Велико Търново
2000 г.
Цена 27 лева

Неделчо Неделчев
Древноизточната цивилизация
История на стария свят
Издателство Агато
София, 2000
Цена 6,80 лева

Марко Семов
Когато сами си сваляме гащичките
Университетско книгоиздателство ВСУ Черноризец Храбър
Варна, 2000
Цена 10 лева

Константин Каменов
Небето помни
Протобългарска история
Издателство Народен будител
Варна, 2000
Цена 8,60 лева

Петър Марчев
Страната на белите негърчета
роман
ИК Йомида
Казанлък, 2000
Цена 2 лева

Рачо Буров
Портрет на Ева
разкази
Издателство Millennium
София, 2000
Цена 4 лева

Константин Терзиев
Смърт в Шато д'E
роман
Издателство Аргус
София, 2001
Цена 4 лева