Реклама за голтаци

Има в българския приказен фолклор един такъв герой - Голчо от Голтупан. Вечно гладен, свързващ едва-едва двата края, той е сякаш по-беден роднина на прочутия Хитър Петър: ако, нека си позволим тая волна диференциация, вторият е представител на средния слой от някогашната българска общност, то първият е от най-мизерстващите и опърпани нейни членове. Селски пролетариат.
Днес, ако се вгледаме по-внимателно в телевизионните реклами, изглежда всички сме такъв пролетариат. Голчовци от Голтупана България. Бирата "Славена" хвали себе си, че е "Хем добра, хем евтина"; домакиня, перяща с "Бонус", отпраща крадците освен с точилката и с уверението, че търсят нещо, което тя "през деня и със свещ не може да намери"; две бъбривки на терасата (прочее, какъв светъл пример за обявения за безвъзвратно изгубен нашенски комшулук) предпочитат новия "Деро", който не само че е евтин, но и ти връща парите, ако не си доволен; друга пък вярна и примерна съпруга на укора на мъжа си, че му мирише на "скъп прах", доволна от себе си заявява: "Нали знаеш, че пазарувам разумно"; хлапето, тръгнало да купува "Данон", не само се връща с кутийка за всеки от семейството, а също и с ресто, което с гордост оставя в касичката си... Въобще българинът вече е приласкаван да пазарува един или друг продукт не единствено заради неговата престижност, качество и лъскавост, но и заради това, че не струва скъпо. Рекламата, която по презумпция е насочена към печеленето на клиенти, за България е намерила своя печеливша стратегия - да пропагандира не само достойнствата на продукта, но и това, че, вземайки точно него, не се охарчваме прекалено много. Фамилно-бюджетен минимализъм.
От тази преориентация на рекламодателите всъщност става безпощадно ясно колко празни са приказките за някакво по-добро икономическо състояние на българина. "Филипс" веднъж се опари с горделивостта, че е "Качество, което не всеки може да си позволи", след което се разбра, че в България не толкова изтъкването на уникалност, колкото подчертаването на достъпността представлява печелившата рекламна стратегия. На фона на богата и сита Западна, че вече дори и част от Източна Европа, да не споменаваме въобще Америка, българинът е дрипльо и голтак, следователно рекламните техники там по никой начин не биха хванали дикиш тук. Разрухата и мизерията налагат други правила и може би най-важното от тях е да се акцентира не върху лукса и дори не толкова върху полезността, колкото върху евтинията. Купувайте "Деро", пийте "Славена" и яжте "Данон", защото са хем добри, хем не струват скъпо...
Каквато държавата, такава и рекламата: на голташка държава - реклама за голтаци.

Митко НовковПетък,
ранна утрин