Скандалът в БНР
и Сдружението на писателите

Подмените при избора
на директор на БНР

Отворено писмо до
членовете на сдружението

Михаил Неделчев смятал Бориславов за неизбираем

Декларация на УС на Сдружението на писателите