Национална награда Христо Г. Данов 2001
за принос в българската книжовна култура

Министерство на културата,
Национален център за книгата
и община Пловдив


Обявяват конкурс за ежегодната награда Христо Г. Данов,
която включва малка пластика, диплом и парична сума:

Голяма награда за цялостен принос - 5000 лева
Шест награди в отделни категории - по 2500 лева


Формуляри за участие и допълнителна информация в
Национален център за книгата, София, бул. Александър Стамболийски 17
Тел. 989 48 38 (341, 205), тел/факс 980 57 93
e-mail: nbc@techno-link.com

Вноска за участие - 10 лв на кандидатура.
Срок за подаване на заявки - до 30 март (петък) 2001 г.