Мартенски музикални дни - Русе (16 - 30 март) тази година се провеждат за четиридесет и първи път. За пръв път обаче тук е предвидена международна среща, организирана от "ММД", Асоциацията на българските фестивали, чийто президент е проф. Димо Димов, и Европейската асоциация на фестивалите под наслов "Арс Данубиана". Това е името на регионалния проект, чрез който се очаква да се разшири обменът в областта на изпълнителските изкуства между страните от крайдунавския регион. За участие са поканени специалисти и представители на националните фестивални асоциации от Унгария, Словакия, Румъния, Сърбия, Австрия, Германия и България. Специален гост ще бъде Тамаш Кленянски - генерален секретар на ЕАФ. От 16 до 18 март на семинара ще бъдат разисквани въпроси на регионалното партньорство. Акцент ще бъде поставен върху практическите аспекти на културното сътрудничество. Ще бъдат обсъдени механизмите на финансиране, съвместното продуциране на проекти, възможностите за изграждане на мрежа на взаимодействие чрез държавния и недържавния сектор.

Е. Д.