Културен коктейл

На "Славейков"

Катон за Александър Томов, Копринка Червенкова

Срещу текста на Аве Иванова за "нетекста" на Елин Рахнев, Силвия Чолева
Защо обичам Елин ли?, Теодора Димова

Сценарий за Сдружението на български писатели, Марин Бодаков
Мизантропът Суифт и човеколюбецът Алеко, Людмил Тодоров
За книгата Един стенен Исус на Емил Орманов, Надежда Радулова
Киното на София Мюзик & Филм Фест 2001, Светлана Попова
Спектакли, дебюти, артисти в софийските театри, Никола Вандов
Изложбата Масалитинов, МХАТ и България, Константин Илиев
Мюзикълът на Любомир Денев, Румяна Костакева
Новост на Мартенски музикални дни - Русе, Елена Драгостинова

Конкурс за националната награда Христо Г. Данов 2001