Гнилата колона на демокрацията
Живеем в най-добрия от световете. В него целите са известни, средствата за постигането им - също. В него има по-напреднали и по-изостанали. Но напредналите помагат на останалите да ги достигнат и заедно да вървят напред.
Живеем в една държава, която бавно, с трудности, но уверено се въздига към постиженията на напредналите, подкрепяна от техния опит и тяхното благородство.
Това е картината, която се очерта за слушателя на "Неделя 150", програма "Хоризонт" на Българското национално радио, 4 март 2000 г.
Няма привикани при прокурора висши сановници. Няма корупция. Няма мизерия. Има успехи - и тук-таме нещо за дооправяне.
Мечтаната картина за всеки управляващ.
През "социалистическия" период, каквото и да си говорим за него, българинът научи нещо много важно - че няма нищо по-угнетяващо от говорене, което нищо не казва, от приспиващото говорене, от говоренето-мълчание. И когато през следващите десет години празното-приспиващо говорене-мълчание отново се появи - понякога като крясък, понякога като мъркане, той много добре го разпознава. Особено угнетяващо е това разпознаване, навяващо безнадеждност, когато говорещият е журналист, когато говоренето идва от медия. Обществена медия...
Нека очертаем само част от рамката, в който конкретният брой на "обзорното" предаване на седмицата се проведе: България - Бисеров и Цонев са изключени от СДС, Николов и Николов са извикани от Главна касационна прокуратура, в Сопот нещата са уталожени - на други места недоволството се надига, с "Балкан" националното унижение е безгранично, НАТО иска разрешение за постоянно преминаване през страната.
Балканите - албанският въпрос навлиза в нова фаза - въоръжените конфликти са не само в Южна Сърбия, но и в Македония.
Светът - лудата крава и шапът са паникьосали Европа (шапът е и в Турция), Швейцария казва рязко "не" на бързото влизане в Европейския съюз, в Индонезия християни колят мюсюлманите, разселени по техните места, в Афганистан, след като забраниха на жените образование и медицинска помощ, талибаните започнаха да рушат обявени за световно културно наследство паметници.
По какво от това чухме разговори, коментари, обобщения, становища, мнения?
България, Балканите, Европа, Светът - кипят, сблъскват се различни посоки на мислене и действие, съвременната цивилизация, демокрацията всеки ден са в кризи - целебни или задълбочаващи болестта, кой знае? За най-слушаното обзорно радиопредаване у нас обаче е важно всичко да е спокойно, точно според вижданията на застиналите в някаква своя мечта членове на НСРТ.
Безкрайно обидно е постоянно да повтаряме, че в основата на съвременната демокрация стои обмяната на информация и мнения. Да обясняваме, че това не е самоцелен, нефункционален признак на демокрацията, а неин фундамент, осигуряващ на всички нейни граждани възможността да си съставят мнение за всичко случващо се, за да могат да вземат напълно съзнателно и с познание за света, в който живеят, своите решения. Без осигуряване на тази възможност (което ще рече, без осигуряване на възможност да бъде информиран максимално пълно и да изслуша целия набор от мнения "за" и "против"), както и да се самонарече общественият строй, той на практика е недемократичен.
Затова именно демокрацията създава обществени медии и орган, който да се грижи за тяхното функциониране. Те са средството гражданинът да получава пълна информация. А НСРТ - стожерът, стълбът, носещата колона, която гарантира тяхната плуралистичност.
Във въпросното предаване нищо конкретно от заобикалящия ни малък или голям свят не беше обговорено (изключение направи каканиженето за национален идеал и има ли той почва у нас). И след него вече е пределно ясно, че пътят на БНР, посочен от НСРТ, е пътят към неговоренето, към неказването, към нежното, приспивно промиване на мозъци.
Което за всяка действаща демокрация значи само едно - стълбът (стожерът, носещата колона и т. н.) трябва да се подмени. Което просто значи да се събори и да се постави нов.
Защото, ако един съд е съставен от лица без юридическо образование и има претенциите да правораздава, ще го търпим ли?

Христо Буцев