Вече е ясно, че и от този министър на културата не можем да очакваме нещо, което ще остане след него.
Че сме бедни, бедни сме. Но тогава дваж по не може само заради личното си спокойствие да разпиляваме имоти, които времето, обществото и Царят дори са дали на нашата култура. Започва да става отвратително подозрително това нежелание да се отстои нещо в полза на културата ни. След време сигурно ще чуем пак: "Такова беше времето!" Но пък не може министър Москова да очаква, че ще приемем за нормално малодушието й пред министъра на финансите по всички важни въпроси, свързани с бъдещето на онова, което е приела да отстоява - българската култура! Повече характер и повече истинска загриженост трябва да има един министър. В противен случай, наистина, за какво ни е това (такова) министерство! И тази (такава) министърка!

К