Министерство на културата
Национален център за музика и танц

Обявява сесия
за финансиране на творчески проекти

1. Конкурсът е открит за регистрирани в Единния регистър на НЦМТ музикални и танцови субекти през 2000 г.

2. При представяне на проекта са необходими следните документи: заявка-формуляр, сертификат за регистрация в Единния регистър на центъра и всички съпътстващи осъществяването на проекта договори.

3. Необходими условия: осигурени 25% от исканата сума, както и краен срок на реализация на проекта - 1 септември 2001 г.

Срок за подаване на проектите - един месец от датата на публикуването на обявата.

Приемането на документите се извършва в ст. 306, ет. III, Министерство на културата, тел. 980 57 95 или 989 18 38/283.