Културен коктейл

На "Славейков"

Подновяваме питането към Министерство на културата

Народният театър до министъра на културата
Коментарът на Култура

Флиртът на българската интелигенция с народа, Людмил Тодоров
Книгата на Ясмина Тешанович, Марин Бодаков
Фестивал на младия български театър и танц
Емир Костурица ще гостува в София, Елена Драгостинова
Шеста симфония на Лазар Николов, Анжела Тошева

Център за музика и танц - сесия за финансиране на проекти