На "Славейков"
Флавиан Берние
Евреите и Талмуда
Превод: издателството
Издателство ЛаковПРЕС
София, 2001
Цена 3,50

Андре Брьотон
По-скоро животът
избрани стихотворения
От френски Иван Бориславов
Издателство Хемус
София, 2001
Цена 22 лева

Ален Боске
Поезия
1945-1994
От френски Кирил Кадийски
ИК Нов Златорог
София, 2000
Цена 10 лева

Рачо Буров
Портрет на Ева
разкази
Издателство Millennium
София, 2000
Цена 4 лева

Константин Терзиев
Смърт в Шато д'E
роман
Издателство Аргус
София, 2001
Цена 4 лева

Петър Марчев
Страната на белите негърчета
роман
ИК Йомида
Казанлък, 2000
Цена 2 лева