Национален център за театър
обявява
15-та сесия за финансова подкрепа на проекти
за театрална дейност


Подкрепата се определя чрез конкурс по документи.
Общата сума за субсидиране на проекти е в размер на 250 000 лева.
В конкурса могат да участват юридически лица, независимо от своя статут, регистрирани като извършители на професионална дейност в Регистъра на НЦТ.
Процедурата за регистриране е постоянно открита.
На сесията няма да се разглеждат проекти, свързани с издаването на книги и периодичен печат.
Формулярите по образец за кандидатстване могат да бъдат получени в Националния център за театър - София, 1040, бул. "Ал. Стамболийски" 17, ет. 2.
Краен срок за подаване на документите в НЦТ - 6.4.2001
Допълнителна информация на телефони: 987 89 22, 980 74 07; ел. поща: ntc@techno-link.com
Формулярите за сесията на НЦТ, както и условията за регистрация може да изтеглите от нашата Интернет страница - www.eubcc.bg, раздел архив.