Културен коктейл

Факти, факти, факти

Почетен кръст за наука и изкуство на проф. Владко Мурдаров

Министерството на културата за питането на Култура
Проектозаконът за киното влезе в парламента, Геновева Димитрова

Дебат за пиесата на Елин Рахнев
Умлителната българска литература, Людмил Тодоров
За 41 път - Мартенски музикални дни, Елена Драгостинова
Гасрол на Кабуки в Народния театър, Ирина Илиева
Двама актьори и един транзистор в Германия, София Тоцева
Владимир Кираджиев и Малер, Лили Крачева
България на фестивала Европалия през 2002, Биляна Захариева

Сесия за подкрепа на театрални проекти