Бележки по белите полета
на конфликта в БНР
1. Според Рорти и не само според него "Само описанията на света могат да бъдат истинни или неистинни. Светът сам по себе си - без описателната дейност на човешките същества - не може да бъде истинен или неистинен". С други думи, какъв ще е светът зависи от йерархията на описанията му.
2. Журналистическият и политическият език предлагат различни описания на света, като взаимоотношенията между тях "по условие" са напрегнати, защото журналистическият език има критически функции спрямо политическия - разобличава ограничеността му, а политическият език има институционално влияние спрямо журналистическия - стреми се да го ограничи.
3. Политическият преход в България сближи двата езика, защото медиите, особено БНТ и БНР, се заеха с производството на новия политически елит - "дариха" го с език, създадоха описание на света, в което той да получи водеща роля. Тази близост имаше моменти на особена интензивност, последният от които беше началото на управлението на ОДС. Като цяло тази посттоталитарна близост създаде у политиците измамното усещане, че трябва да бъдат доволни от медиите.
4. Изборът на генерален директор на БНР, който предизвика най-голямата медийна криза в историята на прехода, сложи край на илюзиите за близост и "обяви войната" между журналистическото и политическото описание на света. Защитата на избора "от името на законната власт" бързо премина в обвинение към журналистите, че критикуват, вместо да изслушват, че съобщават лоши, вместо добри вести, въобще, че създават собствено описание на света, което не съвпада с политическото. Затова е крайно време начело на медиата да застане "журналистически неопорочено" лице, което през някакво друго описание на света, примерно литературно, да дисциплинира журналистическото.
5. Фактът, че войната е между политическото и журналистическото, а не е между различни политически или различни журналистически описания на света, се потвърждава от критическата позиция, която всички медии с изключение на "Демокрация" заеха спрямо точно този избор - от "24 часа" до "Литературен вестник", от "Гласове" до "Шоуто на Слави". Потвърждава се и от факта, че тъкмо вестник "Демокрация", който по самия си статут на партиен орган принадлежи по-скоро на политическата, отколкото на медийната публичност, се превърна в основен опонент на журналистическата колегия.
6. Предизборната кампания започна вместо с битка между различни политически описания на света, с битка между политическото и журналистическото описание. И единственият шанс на политическото да победи е да признае победата на журналистическото, защото силата на политическата власт се измерва с множествеността на описанията, която може да (си) позволи. В случая, друга дума за множественост е свобода.


Георги Лозанов