Почина

проф. Моско Москов.

Известният учен беше доайен на катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание в СУ "Св. Климент Охридски", автор на ново тълкувание на "Именник на българските ханове", на много книги и статии по проблемите на българската граматика.
Поклон пред паметта му!


К