По повод питането на Култура

Министерство на културата отговаря на питането

Отговорът на министерството
укрива истината