Дебат
за пиесата на Елин Рахнев

По повод текста
и контекста
,
Катя Атанасова

До Катя Атанасова -
некои разлики
,
Аве Иванова