Меморандум на Коалицията от личности,
работеща по Застъпническата кампания
Пътят на книгата

Ние, представителите на различни организации и институции, на различни професии, свързани със съдбата на българската книга, изразяваме решимостта си да поставяме последователно пред общественото внимание проблемите за създаване, разпространение, популяризиране, осмисляне и съхранение на българската книга, както и да формулираме предложения към общодържавните и регионалните институции, които биха могли да дадат своя принос за безпроблемното разгръщане на културния път на книгата.
Макар и в условията на нови технологически и информационни възможности, ние продължаваме да считаме книгата за основен носител на българската култура.
В този първи етап от нашата работа, след осъществяването на няколко публични и вътрешнокоалиционни дискусии, на официални срещи с представители на Народното събрание и на Министерството на културата, ние оформихме според новите закони в тази сфера нашето голямо предложение - идеята за създаване на Фонд "Българска книга" като обществено-държавна културна организация.
Ние се обявяваме за непрекъснат и продуктивен диалог с всички заинтересувани страни, като се надяваме, че успешно ще бъдат решавани и редица проблеми, които формулирахме още при създаването на коалицията на 15. 11. 2000. Виждаме нашата работа като дългосрочна, виждаме коалицията като отворена и свободна - работеща в мрежа и с други неправителствени организации.
Изминалите четири месеца на нашата работа ни убедиха, че застъпническата кампания "Пътят на книгата" е навременна, че в стремежа си да я осъществим можем да разчитаме на нови и нови съмишленици от различни среди на културата и на общественото битие въобще. Това за нас бе голямо насърчение, стимул да продължаваме нататък. В хода на нашата работа ние се уверихме, че избраният от нас подход - да срещнем диалогично хора от различни среди, свързани със съдбата на българската книга (писатели, автори, издатели, разпространители, библиотекари, представители на администрацията, журналисти, парламентаристи), се оказа подходящ.
Надяваме се, че както и досега електронните и печатни медии в България ще проявяват интерес към нашата работа и ще съдействат за осъществяване на общата ни мисия.
Всички, които биха желали да ни намерят и да направят своите препоръки и предложения, нека ни потърсят на адрес: София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" 24; e-mail: csociety@online.bg