Културен коктейл

Факти, факти, факти

По скандала в БНР,
Венелин Ганев
Копринка Червенкова

По текста на Ирма Димитрова, Михаил Неделчев

Нови питания към Министерство на културата
Меморандум за съдбата на българската книга
Конференция за проектозакона за киното, Геновева Димитрова
Номинации за наградите на Съюза на артистите в България
Емир Кустурица пред българската публика, Елена Драгостинова
Филмаутор или импресариото на филми, Геновева Димитрова
Втора книжка на сп. Летература, Марин Бодаков
Втора паметна лекция в чест на Петър Увалиев, Светлана Попова
За четвърти път ppIANISSIMO, Елена Драгостинова
Дни на австрийската музика, Ирина Илиева
Ноуруз - иранската Нова година, Абдуллах Бахрами

Конкурс за директори на културните институти в Прага, Москва и Варшава