В началото на годината в Министерството на културата заседава театрална комисия, която трябваше да се произнесе по изпълнението на програмите на директорите на театри в средата на мандата им.
Комисията работи на две групи - за драматичен театър (10 души) и за куклен театър (6 души). За обединените театри (Драматично-куклен театър, ДКТ) становище дадоха и двете комисии. След разглеждане на конкурсната документация и гласуване с оценъчни карти се получи класиране на театрите в съответния раздел според цифровите оценки на членовете на комисията. (На ДКТ-Хасково, ДТ-Сливен, Театър "Българска армия", КТ-Габрово и театрите, работещи като Сцена 6+, комисията не постави цифрови оценки.) Максималната средна оценка е 33 точки.

Обединени театри
ДКТ-Плевен                       23,8
ДКТ-Пазарджик                18,4
ДКТ-Силистра                   18,2
ДКТ-Шумен                       16,8
ДКТ-Враца                          10,9
ДКТ-Кърджали                    9,1

Драматични театри
      Репертоарни театри

ДТ-Бургас                            24,5
ДТ-Габрово                          24,2
ДТ-Пловдив                        21,8
ДТ-Благоевград                 20,1
Сатиричен театър              19,7
ДТ-Разград                          19,4
Младежки театър              15,8
ДТ-Ловеч                             15,0
ДТ-Стара Загора                 13,5
ДТ-Варна                              10,5
ДТ-Русе                                   9,0

        Открити сцени
Театър 199                            31,4
ТР "Сфумато"                     24,0
НДТ "Сълза и смях"          21,4
РДТ-Смолян                         15,8
ДТ-Търговище                     14,5

Куклени театри
        Репертоарни театри

КТ-Варна                                28,5
КТ-Стара Загора                   26,5
КТ-Пловдив                           24,0
КТ-Видин                               23,8
КТ-Бургас                               21,5
КТ-Русе                                   17,5
КТ-Търговище                         9,7

        Открити сцени

КТ-Добрич                              18,8
КТ-Сливен                                8,2
КТ-Ямбол                                  8,2


Председателят на комисията Юрий Дачев и секретарят на комисията Красимира Филипова са участвали в работата й без право на глас. Членовете и са били: за драматичен театър - проф. Христо Христов, доц. Красимир Спасов, Асен Аврамов, доц. Камелия Николова, Нейко Нейков, проф. Васил Димитров, Николай Йорданов, проф. Стефан Данаилов, проф. Здравко Митков; за куклен театър - Яна Цанкова, Петър Пашов, Мая Петрова, Бианка Бенковска, Ефимия Павлова, Анастасия Янкова. Комисията излезе с препоръка пред министър Емма Москова да освободи директорите на ДТ-Русе, ДТ-Перник, ДТ-Кюстендил, КТ-Сливен и КТ-Ямбол. Министър Москова се вслуша в препоръката. Вече са обявени конкурси за нови директори на театри.

автор