Театър                             Щатни бройки      Приходи      Субсидия      Субсидия      Дълг на      Приход      Премиери      Предста-      Зрители      Зрители                                            всичко худож.        всичко             МК              община         община       билети                                вления         всичко        други

ДКТ-Враца                            72         25             411290           220147             45103                                  45397                5                   222                18371           1238

ДКТ-Силистра                     70          31            359000           193414            100400              4005            55367              10                  277                31664

ДКТ-Пазарджик                  72          25            405439           173409            128672                                  43289              10                  191                21892

ДКТ-Шумен                         60          22            292833           126306              75000             34441           31867              10                  304                19996

ДКТ-Кърджали                   74          24            372593           295599              10340                                  56825                7                  148                26243

ДКТ-Плевен                         70          29            373034            154999           129300                                  59259                8                  191                27883

ДКТ-Хасково                        26                          282980            128901             83840              8207           47977                 9                  148                20184

Младежки театър                80         32             373099            280906                                                        61266               11                  266                20942

Сатиричен театър                80         32             543329            289118                                                      132107               11                  194                32128

ТБА                                        125        48             728291            532442                                                       142979                4                  249                61069           1774

ДТ-Благоевград                    69        24             362232            249307            32000                                   30000                7                  114                14113

ДТ-Бургас                               70        21             403757            243800                                                       100200                4                  107                26406

ДТ-Варна                                 75        21             511516            262526            60000             46000          111882                9                  199                36571

ДТ-Габрово                             38        12             205452              97388            47500               8500            46820                8                  151                28914           1100

ДТ-Ловеч                                40         13            203130            113143            58080                 998            19651                6                  111                13521

ДТ-Разград                              37        14             186582              97085            52000              9000            27093                7                  136                13671

ДТ-Пловдив                            69        17             404065            249000                                   64891            41221                6                 128                13286

ДТ-Стара Загора                    48         20             210570            111676            61200              6200            33470                6                  126                16395

ДТ-Русе                                    60         24             315889            195106            36000                                  44916                9                  113                17809

Театър 199                               24           1             335911            130719                                                      182291                6                  326               43840

НДТ "Сълза и смях"             35                         395944             176118                                                      102810                9                  168               21906

ТР "Сфумато"                         21          3             296447             124082                                                        73500                1                  134               15288

РДТ-Смолян                            36          6             534000             114059            48882             22800         193793                4                    95               65200

ДТ-Търговище                         17                         173631               73150            10000            10000            64759                3                 116               29110

Пътуващ театър                        6                         238620               18338                                                      119692                2                 222               29923

ДТ-Димитровград                   12                           65856               21800            18400              1600            10723                2                   33                 4252           3000

ДТ-Добрич                                  6           1             125691               17987                                                        38729                4                 134               25000

ДТ-Кюстендил                          6                            86153               37849                                  27000            16792                2                   50                8104            1500

ДТ-Монтана                                6                           80600               24000            20000                                  10386

ДТ-Перник                                 31        16             156745              22300            75530                                  30138                5                  101              15714

ДТ-Ямбол                                    6                            85458              41453            20000                                  17577                3                   40                7773

ДТ-Сливен                                 35                         268000              92334            69390               4650           61284                1                   79               20080

КТ-Бургас                                   20        10             126490             58139             17000                                  38365               3                  265              27312

КТ-Варна                                    35         14             199288           122615                                                         42670               4                  253             24624

КТ-Видин                                   24          8              138631             83400             15000              5000            19000                4                 182              14235

КТ-Пловдив                               35         13             206239           125883                                                         48502                5                 353             29052            5400

КТ-Русе                                       24          7              117863             78600              7000             15000            14120               3                  156              10210

КТ-Стара Загора                        27         9               178750           117973                                                         45336               6                  390             27292

КТ-Търговище                           22         8                 98913              62867            10000             10000           22245                4                 266             18852

КТ-Габрово                                 12         3                 91104              68208                                                        15000                1                  205            11674

КТ-Добрич                                    9          4                81992              54779                                                         15880                5                  117            12300

КТ-Сливен                                  16                          131404             51185             46000                                   25925                6                  236           20089

КТ-Ямбол                                    15                          108427             62791               6403                                   23669                3                  205            13854


Всичко                                      1715      537          11267238         5794901         1283040           278292         2364772           233                7501         956742            9900