Неадекватности

Изпитание - тази е думата, която като че ли най-сбито би могла да опише случилото се в страната миналата седмица. Пред съда на общественото мнение изригващо-внезапно бе поставен начинът, по който функционира властта, прийомите, с които хората в нея се опитват да ни управляват. Протестът пред Народното събрание на таксиметровите шофьори показа, че оценката за тяхното справяне с тежката задача съвсем не е висока, че гражданите са повече неудовлетворени отколкото удовлетворени от дейността на висшите чиновници. И ги поставиха на подсъдимата скамейка на своя гняв - стихиен, но може би точно поради това много по-опасен и страшен. Българската национална телевизия, отдавна изразяваща претенция и необходимост да бъде обществена, веднага реагира на вълнението с преки репортажи от площада пред парламента. За съжаление, нейното поведение - поне в началото - съвсем не беше адекватно на ситуацията, впрочем точно както поведението на някои от "държавниците" не успяваше да бъде съотговорно на нея. И при БНТ, както и при "цялата власт" първоначално настъпи объркване, паника дори, които предизвикаха неуместни действия и тълкувания и чак след известно време дойде окопитването, вкарало институцията/институциите в час. В първите минути на предаването отразяващата недоволството журналистка се вмъкваше в картината с напълно неадекватни описателни коментари, обясняваше неща, които зрителят виждаше ясно и без нейното досадно повтаряне, суетеше без да има каквато и да е идея що да стори, за да бъде на висотата на събитието. Както се казва, беше като "пиле в кълчища".
Разбира се, цялата некоординираност и хаотичност на нейните мятания идваше, от една страна, от тъмния и навъсен бяс, излъчван от тълпата, способен вероятно да прекърши и много по-смело сърце; от друга - от инстинктите в държавната телевизия, които, видя се, карат работещите в нея да забравят гражданския глас и да търсят единствено институционалния, този на властта. В паникьосването недвусмислено пролича във висша степен слугинския манталитет на "Сан Стефано" 29 спрямо властта: когато последната се оказва не водеща, не субект на социалното случване, а, напротив, е ответна, негов обект, то медията се обърква, чуди се какво да прави, как да представи нещата, че хем "вълкът да е сит, хем агнето цяло". В своята тотална дезориентация репортерката дори възмути и своите колеги, които - чу се - й шъткаха да млъкне, за да не излага повече и себе си, и телевизията, след което Марио Гаврилов пое нещата в свои ръце, та да поправи поне малко-отмалко гафовете на своята предшественица. Но отново с гласа на институцията, не на социума.
Така прякото предаване от 16 март 2001 г. всъщност демонстрира края на Канал 1 като медиа, която не просто отразява, но и предизвиква събития: мъртво е сиреч някогашното убеждение, поне по отношение на "националния лидер", артикулирано от Ивайло Знеполски, че който владее телевизията, владее "умовете и сърцата" на хората." БНТ в сегашния си вид вече не е "властитель дум", а "блюститель власти": ето защо, когато властта е объркана и паникьсана, объркана и паникьосана е и тя. А неадекватността на управлението рефлектира в неадекватността на неговата медиа.

Митко НовковПетък,
ранна утрин