По скандала в БНР

Уважаема редакция,
Венелин И. Ганев

Уважаеми г-н Ганев,
Копринка Червенкова