Леон Даниел

Не се изненадах, че Леон Даниел отказа да говори пред каквато и да било записваща техника. Още преди години ми казваше нещо в смисъл, че един касетофон може да го обърка, че вторачването във въртящата се касетка блокира разгъването на мисълта. Помоли да му зададем писмено въпросите си и тогава ще реши дали да отговаря.
Най-прилежно си написахме въпросите, съзнавайки, че този път разговорът ни (то и жанрът вече не е разговор) няма да има очарованието на непосредствения контакт, че ще бъде някак "на сляпо".
На 22 февруари 2001 занесох нашите въпроси, на 7 март получих грижливо изписаните на ръка отговори. Датата под ръкописа беше 4 март 2001. Преписах ги, ходих да сверяваме преписаното... Всичко имаше значение - отговорността към думата, към мисълта...
Взе си ръкописа и ми остави безликия разпечатан екземпляр на интервюто. Затова решихме максимално точно да съхраним особеностите на ръкописа. Без никакви съкращения и редакции (за което и той изрично ни бе помолил).

Н. В.

Леон Даниел - За театъра смърт няма

Постановки на режисьора
от 90-те