Отвличането на Европа
Дни на България в Тюрингия

В градовете на Тюрингия - Ерфурт, Арнщат, Гота, Зул и Ваймар, от началото на март до 22 април се провеждат Дни на българската култура. Първата част от наслова на проекта "Отвличането на Европа. Културата в България от времето на Дионисий до наши дни" е заимстван от изложба на Русенската художествена галерия. Този проект за по-обхватно представяне на българска култура в Германия е втори по ред - след "Via Regia'97 - поглед на изток" (фото- и видеоизложба, балет "Арабеск", театър "Мания" - Русе). В центъра на проекта е град Русе с дейността на дружеството "Елиас Канети", градската галерия и театралната трупа на Мариян Савов. Откриването на Дните на българската култура е започнало в Гота с поздравления от официалните лица от немска страна -патрони на проекта (окръжния управител на окръг Гота и кметовете на 4-те други града) и други, приети от българския посланик Иван Димитров. Галавечерта завършва с представление на авторския спектакъл на Мила Искренова "Недискретно за дискретното или Африканска зима" (с изпълнители от трупата на Мариян Савов, Русе). Според окръжния вестник на Гота танцовият спектакъл е пожънал голям успех, който вероятно ще се повтори и при другите представления, запланувани в Дните. Драматичният театър е представен с едно детско представление - "Малкият болен трамвай" на ДТ - Русе) и постановката на Емил Бонев на "Аз. Съжителства с идиот" по Виктор Ерофеев (ДТ - Пловдив). Дните на българската култура включват още филмова прожекция за връзката на Елиас Канети с Русе, дискусия за съвременната история на България ("Някога "Прусия на Балканите", сега забравена страна!?"), дискусия върху 4000-годишната цивилизация на Балканите, литературно четене на Цвета Софрониева, спектакли на детски фолклорен ансамбъл "Загорче", представяне на българско изкуство от XX век (от фондовете на Русенската градска галерия), изложба на карикатури, изложба на сценографски проекти на Георги Мирчев, концерт на Валя Балканска и гайдаря Петър Янев, както и представяне на българските манастири (с фотоизложба), вина, кухня, дори на мартеницата. Ръководителят на проекта е Камен Павлов, германист, гражданин на Гота. Негови са и текстовете към брошурата на Дните на българската култура - кратки историко-географски справки, засягащи както следите от потопа по нашите земи, така и митингите на СДС, Симеон II, политико-икономическите ни връзки с Германия, климата и "райската природа". Справките (макар и не навсякъде коректни), избирателно навлизат в подробности там, където се слагат акценти в програмата и са достойни за всяка добра рекламна агенция. Озадачаващ е обаче преводът на немски (неподписан) на пасажа от Вазовото стихотворение "Опълченците на Шипка", според който Сюлейман (само че не "безумний") се обръща към войните си, наричайки ги "Кучета". Обръщението е оправдано от римата, но хвърля твърде лоша светлина върху общата култура на Иван Вазов. А българската вечер "Шипка" изглежда пък е реминисценция към общата ни трагедия с арменците, защото включва смесен фолклорен концерт "Balkanblues & Kaukalilly" (поставен в Берлин).

И.И.