Поради по-сложната обстановка в Косово третата експедиция 1 беше реализирана от намален състав на екипа.* Теренният материал беше събиран от трима учени с интердисциплинарна подготовка - историк-балканист, историк-антрополог и философ. Четвъртият член на екипа беше журналист, a петият - преводач-медиатор от Албания.**
Изследването се проведе от 24 до 30 април 2000 г., за да бъдат проучени и дефинирани перспективите за развитие на Косово и нагласите на местните жители за бъдещето, една година след омиротворяването на областта. Учените използваха преди всичко метода на антропологичните беседи, съчетани със система от въпроси за полустандартизирани социологически интервюта и наблюдения.
Целта беше да се направи моментна снимка на ситуацията в Косово, оценка на постигнатото от международната общност, на психологическото състояние на косоварите и на другите жители на областта - масови нагласи, очаквания, отношение към "другите", стереотипи и предразсъдъци.
Проучването се проведе само в Прищина, тъй като вследствие на извънредни обстоятелства градът беше затворен. Дни наред екипът работи в блокирания от косовските албанци град, без възможност да пътува по предварително набелязаните маршрути.
Бяха интервюирани над 50 души на възраст между 18 и 65 години, мъже и жени. Респондентите бяха представители на всички обществени групи - свободни интелектуалци, университетски професори, политици, студенти, демонстранти - от Прищина и околните градове и села, работещи в сферата на услугите, безработни граждани. Поради събитията в града често интервютата прерастваха в групови беседи, особено с демонстрантите, които блокираха улиците, и със студентите, които подкрепяха демонстрантите, така че общият брой на събеседниците надхвърля 100 човека. Бяха интервюирани и полицаи от ЮНМИК - българи, италианци, французи, доминиканци, англичани, американци, а също така представители на КФОР и представители на международната администрация.1 Виж "Култура" бр. 40/1999, бр. 4/2000 и бр. 27/2000 (четвъртата експедиия на екипа). (Бел. ред.)

* Антонина Желязкова, Валери Григоров, Виолета Караиванова, Таня Мангалакова, Алма Чауши. (Бел. авт.)

** С любезната грижа на Арбен Джафери нашата група беше под защитата на неговата лична охрана, за което поднасяме нашите благодарности. (Бел. авт.)