На "Славейков"
Циганите
исторически речник
От английски Иглика Иванова
Издателство Отечество-София
София, 2001

Вяра Николова
Цивилизациите през погледа на философията
София, 2000

Иван Теофилов
Монолози
ИК Жанет-45
Пловдив, 2001

Теория през границите. Въведение в изследванията на рода
Съставители Милена Кирова и Корнелия Славова
Издателство Полис
София, 2001
Цена 5,80 лева

Никита Нанков
В огледалната стая
Седем образа на българския литературен селоград
Издателство Сонм
София, 2001
Цена 6 лева

Ангел Ахрянов
За театъра, киното и още нещо - преди и след Рубикона
София, 2000
Цена 5 лева

Роси Русева
Фатална размяна
Издава Нова Тимкомпакт
Пловдив, 2000

Вирджиния Улф
Към фара
От английски Иглика Василева
Издателство ЕА
Плевен, 2000

Зигмунт Бауман
Живот във фрагменти. Есета за постмодерната нравственост
От английски Мария Димитрова
Издателство ЛИК
София, 2000
Цена 8,90 лева