Моментна снимка на Косово

Разпадането на Югославия, падането на комунистическия режим в Албания и шоковото й излизане от десетилетна изолация бяха катализатор за национално-освободителните и обединителните тежнения на албанците на Балканите. Намесата на НАТО за разрешаването на конфликта между албанците в Косово и комунистическия режим на Милошевич без предварителна подготовка, която да им позволи да градят стратегията си с дълбоки познания върху националните специфики на сърби, албанци, македонци и други засегнати нации и етнически групи в региона, общото и индивидуалното в историческия опит на отделните балкански държави, както и особеностите на тяхната култура, народопсихология и манталитет, доведе до нарушаването на едно крехко статукво на Балканите и събуди прекомерни надежди за национално обединение сред албанците. Международните омиротворителни контингенти и протектората в Косово не се справят с овладяването на терористично настроените групи, нито пък с изземването на оръжието. Още по-малко с установяването на строго действащи правила и съдебни процедури.
Нашите прогнози са, че на приливи и отливи ще следват нови дестабилизации на Балканите, предизвиквани от албански радикални освободителни групи в Косово, Македония, Черна гора и Албания, защото никой няма да бъде в състояние да откаже албанците в региона от набелязаната цел - национално обединение.

Изследването

Ситуацията