Институтът Германикум
В края на март т.г. в Софийския университет се проведе международен колоквиум "Проблеми на германските изследвания", ориентиран към интердисциплинарността като основен модел на "German studies".
На българо-немския философски семинар доц. д-р Христо Тодоров - зам.-директор на открития през 1996 г. Институт за немски хуманитарни и социални науки "Германикум", изложи предпоставките, концепцията и реализацията на магистърската програма "Германски изследвания" в института, имаща за задача да разшири и задълбочи съществуващите контакти на СУ с редица немски институти - Техническия университет - Дрезден, Хумболдовия университет - Берлин, и други научни институции. Целта на института е да отговори на изискванията на Закона за висшето образование, който предвижда въвеждането на тристепенна образователна система, да даде по-голям принос към общия процес на подготовка на България за присъединяване към Европейския съюз и да отговори на нарастващия интерес към Германия като една от водещите страни-членки на съюза. В работата си "Германикум" не изхожда от някаква завършена представа за Германия, а по-скоро от особеното - общественият и културният живот на Германия в неговата динамика в епохата на глобализацията и на напредващата европейска интеграция. Основна форма на преподаване са т. нар. специализации, като такива засега съществуват по Немско странознание, История на Германия, Философия и религия в Германия, Регионално и икономическо развитие на Германия и Правна и политическа система на Германия. Продължителността на обучението е четири семестъра, а преподавателите са както български, така и гостуващи. Изискванията са насочени към познания на студентите по немски език, като за усъвършенстването им институтът организира и 180 академични часа езиково обучение.
"Германските изследвания" към "Германикум" са както интердисциплинарно, така и интеркултурно начинание. Те са ориентирани преди всичко към студенти от страните на Югоизточна Европа, за които Германия е чужда, но не и непозната страна.

Светлана Попова