Историческият речник "Циганите" (Циганският род през вековете до наши дни) от Доналд Кенрик се появява на българската културна сцена под вещата научна редакция на Елена Марушиакова и Веселин Попов. Перфектното издание на "Отечество-София" е фокусирано върху фигури, събития и институции, свързани с циганите и тяхната история. Книгата спокойно би могла да се назове "Всичко за циганите", а читателската й публика се разпростира върху целия социален спектър. Не само пионерските речникови статии - изключителен принос е колосалната библиография, включваща както общи изследвания, така и демографски студии, описания на чергарите и чергарския начин на живот, най-ранната миграция на циганите от Индия, Холокоста (1933-1945), историята на циганите в Източна Европа по време на комунизма, движенията им за граждански права, здравеопазването, културата и литературата, циганските периодични издания, циганските интернет сайтове. В изданието съвсем не е пропусната и българската тема.

М.Б.