Внезапно на 45-годишна възраст почина поетът

Добромир Тонев.

Достойните му строфи отчаяно удържаха илюзията, че си заслужава да четем и пишем, да бъдем заедно сред бездните живот.
Поклон пред паметта му!


Култура