Ромска Култура

Ромите: сегрегация,
реномадизация...,
нормализация
,
Антонина Желязкова,
арх. Павел Попов,
Христо Буцев

Неволите на
един блок, заселен
с роми: мазетата,
абонатната станция,
входа, района
и други проблеми