Видимо Министерство на културата е било твърде заето с "наемането на гроба на Мърквичка в Прага и закупуване на оборудването му (тоест паметната плоча)", затова и тази седмица не дочакахме отговор на въпроса какви са били действителните му основания да отпусне сума в размер от 77 000 (седемдесет и седем хиляди) лева на издавания от поета-юбиляр Марин Георгиев "Литературен форум". По тази причина продължаваме с нашите хипотези, пък дано някоя или няколко от тях се окажат истинските причини за тъй щедрото донорство.
След хипотезата (от миналия брой) днес предлагаме още две:
- Дали отпуснатата субсидия не се явява авансово плащане за присъствието на Марин Георгиев в сформиращия се Програмен съвет на Българското национално радио (вж. в. "Демокрация", бр. 81 от 6 април)? И срещу тази ли скромна сума "медийният експерт" Марин Георгиев ще защитава интересите на партията и правителството в окупираната от тях медиа?
- Дали въпросната сума не е контрактация за репликата на Георгиев "Вербално и реално" ("Литературен форум", бр.13), в която той със завидна несломимост твърди, че "Международното признание на направеното от сегашното правителство е несломима реалност". Или може би - за твърдението му в обедния блок по вече подопечното му радио (9 април т.г.), че той много харесва Иван Костов? А Елена?...
... За такива ли любовни "дейности" отиват парите на културното ведомство?

Култура