Издателство Кралица Маб публикува труда на проф. Надежда Андреева "Немската литература в България през Възраждането". Книгата представя както осъществените у нас преводи на немската художествена литература, така и преводите на исторически, пътеписни, публицистични, общообразователни и педагогически четива. Представени са всички писатели, чиито текстове са се появявали на български език през разследвания период.
Проф. Андреева проследява развитието и посоките на българския интерес към немската литература. Нейната капитална книга излага най-разнообразни сюжети на преводи и рецепция на влиятелни за времето си текстове, разгъва динамиките между българското Възраждане и немско Просвещение, между родните културни процеси и европейския романтизъм... Изданието изобилства с любопитни факти и богати коментари. То не е предназначено само за специализираната публика, а засяга всички, които се интересуват от идейните заимства в културната ни история.

К