Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Нови хипотези за Министерство на културата

Български образ на Христа, Георги Василев
Оцеляването и литературата, Илко Димитров
Българската анимация от А до Я, Александър Янакиев
Пролетният фестивал на Фондация Аполония, Елена Драгостинова
От хвърчащи листа: Крал Лир и Филоктет, Никола Вандов
Изложбата Play-back в АТА център, Галина Димитрова
Мюзикхолен театър и Зоопарк, Румяна Каракостова
Лекция за Виткаци в Полския център, Анелия Радомирова
Книга за немската литература в България
Проектът Синя птица, Ирина Илиева