Приключи конкурсът за идеен архитектурен проект за реконструкция и адаптация на сградата на къщата-музей на скулптора Андрей Николов на ул. "Любен Каравелов" 15 в София.
Конкурсът бе обявен от Фондация "Гъливер клиринг хауз" в началото на януари 2001. Целта на конкурса е спасяването, възстановяването и реконструирането на къщата-музей "Андрей Николов" и превръщането на сградата в Център за култура и дебат.
Жури в състав: инж. Величка Филипова (представител на Министерството на културата), Борис Клементиев (представител на Националната художествена галерия), арх. Виктор Кондов и арх. Уляна Малеева (представители на Националния институт за паметниците на културата), Анриет Денис (независим експерт на Инвеститора от студиото на Жан Нувел в Париж), арх. Зарко Узунов (независим експерт на Инвеститора), арх. Ивайло Петков (независим експерт на Инвеститора), Хашеми Бахлул (представител на Инвеститора от страна на Програмата на ООН за развитие), Цветелина Йосифова и Десислава Гаврилова (представители на Инвеститора от страна на фондация "Гъливер клиринг хауз") разгледа двадесетте представени проекта.
След като оцени степента и начина на опазване на паметника на културата, степента и начина на присъствие на творчеството на скулптора Андрей Николов в представените проекти, и сполучливостта на предложените решения за приспособяване на сградата към функциите на Центъра за култура и дебат, журито номинира проекта, предложен от екипа на арх. Цветан Цинзев и арх. Любен Бояджиев за победител в конкурса. На спечелилия екип се възлага работно проектиране за реконструкцията и адаптацията на сградата.

К