Тази е поредната седмица, в която Министерството на културата не благоволи да отговори на нашия въпрос какви са били действителните му основания да отпусне сума в размер на 77 000 (седемдесет и седем хиляди) лева на издавания от Марин Георгиев в. "Литературен форум".
Това ни задължава да продължим да предлагаме хипотези, пък дано някоя или няколко от тях се окажат същинската причина за тъй щедрото донорство.
След предложените досега от нас три версии (вж. предходните броеве на "Култура"), ето я и четвъртата:
Дали отпуснатата субсидия не е авансово плащане за появата на Марин Георгиев в предаване по пернишката кабелна телевизия "Кракра", където в компанията на десантчиците Луко Захариев и Милена Димова е блеснал с широката разяснителна работа на правилната партийна линия относно кризата в медийната среда?
И още колко градове, села и паланки следва да обходи агитпропът Марин Георгиев преди изборите, за да додрапа до още 77 000 (седемдесет и седем хиляди) лева. Пък и поредният "Български Великден" ей го, че се е задал...

Култура