Поправка
В текста "Български образ на Христа" от Георги Василев, публикуван в миналия брой, името Примо Леви следва да се чете като Карло Леви.

К