Изборът на "Култура"


Андрей Даниел

Правячи на музика
Акварели, рисунки, колажи, гваш

Галерия Шипка 6
3 - 15 април 2001
(Предстои откриване в Пловдив)