Рисуването - образователни и творчески аспекти се нарича научната конференция, която провежда Националната художествена академия на 26 и 27 април т.г. Лектори на нея ще бъдат известни наши преподаватели. Ето някои от темите: "Рисуване - диалогичност, образователни тенденции" (проф. Стоян Домусчиев), "За рисуването в архитектурния факултет" (доц. Тодор Груев), "Функции на рисунката" (доц. Панайот Панайотов), "Графичното условно изобразяване в дизайна на облеклото" (доц. д-р Пенка Димитрова- Попска), "Рисуването - средство за комуникация" (доц. Лиляна Ангелова), "Към въпроса за изобразителните проблеми и участието на рисунъка при обемно-пластичното изграждане" (доц. д-р Благомир Папазов), "Рисунката - среща на минало, настояще и бъдеще" (доц. Цветан Стоянов), "Рисуването в дизайна - мост между художественото, архитектурното и инженерното изобразяване" ( доц. д-р Румен Захариев), "Рисуването в текстилния дизайн" (доц. д-р Румяна Симова-Петрова), "Теория на изображението" (проф. Димитър Томов) и др.
Във връзка с конференцията е проведен студентски конкурс по рисуване, наградите от който се връчват на 26 април.

К