Нови театрални директори
На 18 април т. г. се проведоха конкурсите за директори на ДТ-Русе, ДКТ-Плевен и за ДТ-Перник. За художествени ръководители на тези театри кандидатстваха: за Русе - Венцислав Петков, Костадинка Шошева-Дина и Димитър Стоянов Нов; за Плевен - Пламен Димитров и Димитър Цолов; за Перник - Емил Иванов, Димитър Босев, Мариета Атанасова, Атанас Ганев, Николай Георгиев, Петър Маринков, Васко Чушев, Любомир Бъчваров, Росина Данченко и Димитър Цолов.
Комисията, провела конкурса, бе в състав: Ромео Попилиев - председател, Андрей Аврамов, Светлана Байчинска, Мария Статулова, Искра Радева и Полка Александрова - юрист от министерството. В заседанията за отделните театри съответните общини се представяха от: Володя Попов - заместник-кмет на Община Русе, Христина Христова - началник отдел "Култура" в Община Плевен, и Милан Миланов - заместник-кмет на Община Перник. Комисията предлага на министъра на културата класираните на първо място кандидати да бъдат назначени за директори: актьора Венцислав Петков в ДТ-Русе, актьора Пламен Димитров в ДКТ-Плевен и актьора Емил Иванов в ДТ-Перник.
На новите директори можем да пожелаем успешна работа, достатъчни средства и интересни спектакли.

Н. В.