Право на отговор
В статията си от 13 април 2001 г. във в. "Култура" Митко Новков е споменал впечатлението си относно съдържанието на воденото от мен по Канал 1 на БНТ предаване "Фронтално" на 7 април 2001 г. Новков или не е гледал въобще това предаване, или го е гледал през очилата на предпоставеното си лично мнение за БНТ.
Действително темата беше изявлението на Симеон Втори, направено един ден по-рано. Според Новков обаче основният обсъждан въпрос бил за това цар ли е Симеон, след като ще участва в републикански избори? Ако такова нещо е споменавано от участник в предаването, то е било в контекста на други важни въпроси, които повдигнах не аз, а изявлението на самия Симеон. Държа да се знае, тъй като явно Новков не е гледал всички издания на "Фронтално", че ние не за първи път се занимаваме с участието на Симеон в изборите у нас. Още на 17 февруари 2001 в наше предаване бяхме поканили депутата и монархист Димитър Иванов и историка и монархист доц. д-р Пламен Цветков, с които още тогава разисквахме въпроса за това как един цар би участвал в изборите на една република. Тогава, след обещанието на Симеон, че който иска да гласува за него ще има възможността да го направи, именно това изглеждаше първият логичен въпрос.
Що се отнася до предаването ни от 7 април, то се състоя само часове след изявлението на Симеон и поради отказ на всички близки до царя да участват в него, не ни остана нищо друго освен да си задаваме въпроси около самото изявление. Без да отчита това, воден от предпоставени тези за "лошата БНТ", Новков е пропуснал покрай ушите си анализите на гостите на конкретни тези от изявлението като идеята за отзоваване на депутати, за повече морал в политиката и дозата популизъм в подобни намерения, за срока от 800 дни за подобряване благосъстоянието на българите и т.н. А що се отнася до това, че не било споменато историческото значение на изявлението на Симеон Втори, това твърдение още веднъж показва, че Новков не е гледал и слушал внимателно. Доказателството е, че политологът и член на ЦИК Димитър Димитров много ясно постави въпроса за разбиването на двуполюсния модел и за ролята на изявлението на Симеон Втори като покана за самоубийство на малките партии. И т.н., и т.н. ... Всъщност няма да преразказвам "Фронтално" от 7 април 2001 на уважавания в. "Култура", а съм готов да предоставя копие от предаването на Митко Новков. Иначе, продължавайте с критичния тон, "Култура" е един от моите вестници.
С уважение,

Асен Инджиев
водещ на Фронтално